Zásady zpracování osobních údajů

Ochrana soukromí

Platné od: Červenec 2023

Zásady ochrany osobních údajů společnosti avive s.r.o. (dále jako „Zásady“), se sídlem Lesní 7, Karlovy Vary, 360 07, Česká Republika, IČ: 02694735, zapsané v obchodním rejstříku vedeném C 29450 u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Avive“)

Avive respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naše Webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní údaje, které nám předáte. Vždy usilujeme o to, aby naše jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Pro Avive je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Avive je správcem Vašich osobních údajů.

Tato politika ochrany soukromí stanovuje postupy zpracování informací, které provádí Avive při používání Internetu a jakýchkoliv jiných elektronických komunikačních sítí.

Konkrétní informace a podrobnosti k jednotlivému zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních údajů, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že se tyto konkrétní informace anebo podrobnosti liší od informací v tomto dokumentu, mají tyto konkrétní informace anebo podrobnosti přednost před těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Obsah:

1. Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů

2. Osobní údaje sbírané společností Avive

3. Osobní údaje osob mladších 18ti let

4. Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje

5. Komu a proč sdělujeme Vaše osobní údaje

6. Vaše práva

7. Bezpečnost a uchování dat

8. Jak nás kontaktovat

1 Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany soukromí se vztahuje na údaje, které o Vás sbíráme zejména za účelem nabízení výrobků a služeb Avive. Použitím Webových stránek (viz níže), souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek. V případě napřímo poskytnutých údajů je vždy vyžadován Váš samostatný souhlas.

Použitím Webové stránky souhlasíte s podmínkami užití, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.. Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. O provedených změnách souvisejících s pravidly zpracování Vašich osobních údajů Vás Avive bude informovat prostřednictvím Vámi poskytnuté e-mailové adresy.

2 Osobní údaje sbírané společností Avive

Avive může sbírat Vaše údaje z různých zdrojů, včetně:

§ Online a elektronických interakcí, včetně Webových stránek, mobilních aplikací, textových zpráv nebo aplikací na sociálních sítích třetích stran (např. Facebook) (dále „Avive stránky“)

§ Offline interakce, včetně přímých marketingových kampaní, tištěných registračních karet, vstupů do soutěží a kontaktování přes Servis pro spotřebitele a

§ Vaší interakce s cíleným online obsahem (např. online reklama), který Avive nebo poskytovatelé služeb v zastoupení Avive poskytují skrze stránky třetích stran nebo aplikací.

2.1. Údaje poskytnuté napřímo

Tyto údaje nám poskytujete za určitým cílem:

§ Osobní adresní údaje včetně informací umožňující Avive osobně Vás kontaktovat (tj. jméno, poštovní nebo emailová adresa a telefonní číslo)

§ Demografické informace včetně data narození, věku, pohlaví, lokace (např. PSČ, město, stát), oblíbených výrobků, zájmů, zálib a informací o domácnosti nebo životním stylu.

§ Platební informace včetně těch potřebných k nákupu (tj. číslo platební karty, expirace karty, fakturační adresa)

§ Přihlašovací údaje k profilu včetně informací k založení profilu (přihlašovací jméno/email, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázky/odpovědi)

§ Odpověď na dotaz včetně informace, kterou s Avive sdílíte o Vaší zkušenosti s používáním výrobků a služeb Avive (komentáře, návrhy, prohlášení nebo jiná reakce ve vztahu k výrobkům Avive)

§ Obsah vytvořený uživateli (např. videa, fotografie a osobní příběhy, který vytvoříte a sdílíte s Avive vložením na jeho stránky).

A to vždy za podmínky udělení Vašeho výslovného souhlasu.

2.2. Údaje, které sbíráme během návštěvy Webové stránky.

2.3. Údaje z jiných zdrojů

Můžeme sbírat údaje z jiných legitimních zdrojů za účelem poskytnutí našich výrobků nebo služeb.

3 Osobní údaje osob mladších 18ti let

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 18let, údaje bezodkladně odstraníme z našich záznamů. Avšak Avive může sbírat osobní údaje týkající se dětí, resp. od osob mladších 18 let, a to od rodičů nebo zákonného zástupce na základě jejich výslovného souhlasu.

4 Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje

Avive shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech. Avive použije Vaše osobní údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

§ Online objednávky – zpracování a poslání Vaší objednávky, předání informace o stavu objednávky. Pozor na internetové obchody třetích stran, které prodávají výrobky Avive – tyto nejsou kontrolované ani provozované společností Avive. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, jako je třeba číslo Vaší kreditní karty, přečetli zásady ochrany osobních údajů daného online obchodu.

§ Spravování profilu – vytvoření a správa profilu (účtu), včetně administrativy loajálních programů, které jsou propojený s Vaším profilem (účtem).

§ Servis pro spotřebitele – poskytnutí spotřebitelských služeb, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim výrobkům. Servis pro spotřebitele může využívat různé formy komunikace jako emailu, dopisu, telefonu nebo online chatů.

§ Spojení se spotřebiteli – větší a aktivnější zapojení s našimi výrobky a službami. Může zahrnovat zveřejňování obsahu pro spotřebitele

§ Personalizace – Avive může kombinovat údaje z různých zdrojů (např. Webových stránek a offline aktivit). Toto propojení poskytuje Avive kompletní obraz o spotřebiteli a na druhou stranu umožňuje Avive poskytnout lepší služby a personalizaci, včetně:

§ Webových stránek – zlepšení a personalizace zkušeností na stránkách použitím údajů z přihlašovacích informací, informací o počítači a/nebo informací o předchozím použití stránek

§ Výrobků – vylepšení výrobků Avive, aby uspokojili potřeby spotřebitelů, s použitím demografických informací, profilování spotřebitele a zpětné informace od spotřebitele.

§ Cílená reklama – nabízení reklamy podle zájmů. Na jedné straně Avive využívá informace shromážděné na svých stránkách a stránkách třetích stran. Tento druh reklamy se nazývá „online behaviorální reklama“ nebo „cílená reklama“. Typicky je prováděna pomocí cookies nebo podobných technologiích.

§ Marketingová komunikace – poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto mohou být sdíleny přes SMS, emaily nebo online reklamu) a přes komentáře. Pokud jste souhlasili s obdržením SMS, budou doručovány v souladu s podmínkami poskytovatele služeb, které mohou být zpoplatněny.

§ Sociální sítě – poskytování sociální komunikace včetně:

§ Nástroje komunity Webových stránek – při návštěvě Webové stránky přes komunitní nástroj a vložíte recept, obrázek nebo jiný obsah, Avive může použít a zobrazit údaje, které sdílíte na těchto stránkách.

§ Virální nástroje – např. pozvání přítele, kde můžete sdílet zprávy, informace o výrobku, soutěži nebo jiné s rodinou nebo přáteli. Typicky vyžaduje sběr a použití kontaktních údajů (jméno, email) pro doručení jednorázové zprávy/obsahu adresátovi.

§ Sociální sítě třetích stran – pokud použijete „Facebook Connect“ nebo „Facebook Like“, může Avive použít osobní údaje. Tyto nástroje Avive integruje na stránky za účelem pořádání soutěží a umožnění sdílení obsahu s přáteli. Použitím nástroje Avive

může získat určité údaje ze sociální sítě. Více o této problematice najdete v podmínkách užití poskytovatele sociálních sítí.

§ Jiné – údaje může Avive používat pro jiné specifické účely včetně denní údržby a zabezpečení stránek, k vyhodnocování demografických studií a auditů a pro spotřebitelské průzkumy.

5 Komu a proč sdělujeme Vaše osobní údaje

Avive nebude nikdy sdílet Vaše osobní informace s žádnou třetí stranou, která je plánuje použít pro účely přímého marketingu, pokud jsme Vás o tom předem neinformovali a Vy jste nám k tomu neposkytli Váš výslovný souhlas.

Avive může také sdílet Vaše osobní informace s třetími stranami, avšak pouze ve výslovně sjednaných případech a s Vaším souhlasem.

Poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé

Můžeme používat třetí strany, jako jsou poskytovatelé služeb, zprostředkovatelé a dodavatelé, pro zajištění podpory interních funkcí Webových stránek a pro pomoc se správou Webových stránek nebo jejich funkcemi, programy a propagačními akcemi. Třetí strany mohou zpracovávat Vaše údaje v rozsahu těchto služeb.

Avive spolupracuje s takovými třetími stranami, které se mohou nacházet v jiné zemi, než ze které přistupujete na Webovou stránku. Tyto třetí strany a jejich zaměstnanci mohou přijít do styku s Vašimi osobními údaji v rámci poskytování svých služeb. Tyto třetí osoby musí vždy poskytnout stejnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů jako Avive a jsou vázány písemnou smlouvou o zpracovávání osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy, podle níž budou Vaše osobní údaje uchovány v soukromí, zabezpečené a budou zpracovávané pouze na základě specifických pokynů firmy Avive.

Partneři a společná propagace

Čas od času se můžeme účastnit společného programu nebo propagační akce v rámci Webových stránek s další společností, organizací nebo jinou renomovanou třetí stranou a v rámci průběhu této události bude docházet ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů, avšak pouze s Vaším výslovným souhlasem Pokud jsou v rámci takové propagační akce Vaše osobní údaje shromažďovány (nebo sdíleny s) jinou společností než Avive, budeme Vás o tom informovat při sběru těchto dat. V rámci všech propagačních akcí s účastí jiné společnosti můžeme poskytnout samostatný odkaz na zásady ochrany osobních údajů dané společnosti a doporučujeme Vám přečíst si je před sdílením osobních informací, jelikož nemůžeme zaručit, že daná společnost dodržuje stejné zásady ochrany osobních údajů. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše osobní údaje shromažďovány nebo sdíleny s jinou společností, můžete se při shromažďování osobních údajů vždy rozhodnout neúčastnit se dané akce.

6 Vaše práva

6.1. Právo přihlášení se k marketingové komunikaci

Máte právo nepovolit marketingovou komunikaci; to můžete provést takto:

1. Následováním pokynů dané marketingové komunikace

2. Pokud máte účet v Avive, máte možnost změnit podmínky udělení souhlasu v části nastavení profilu

3. Kontaktováním nás na emailové adrese: info@nestle.cz

Pokud se odhlásíte z marketingové komunikace, stále můžete dostávat administrativní komunikaci z Avive, jako potvrzení objednávky a oznámení o aktivitách účtu /potvrzení účtu, změny hesla).

6.2. Přístup a oprava

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci Vaší registrace na Webové stránce. Pokud tak chcete učinit, otevřete prosím odpovídající sekci na Webových stránkách (pokud je dostupná). Případně nás kontaktujte.

6.3. Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že účel zpracování osobních údajů pominul, máte právo využít svého práva na výmaz osobních údajů. Avive následně bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje vymaže. Stejně tak máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, a to v případě, že odvoláte poskytnutý souhlas, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, osobní údaje jsou zpracovány nezákonně, důvodem pro výmaz je splnění povinností podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

6.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby Avive omezilo zpracování osobních údajů v případě, že namítáte nesprávnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je nezákonné, Avive už nepotřebuje poskytnuté osobní údaje, ale potřebujete jich na uplatnění právního nároku nebo vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů.

6.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli Avive, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souladu se zákonem a zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

6.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace – vykonáváte činnost ve veřejném zájmu, nebo zpracování je dané na základě oprávněných zájmů Avive, nebo v případě profilování založeného na zákonných ustanoveních. Současně máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, ve kterém s přímým marketingem souvisí.

6.7. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás dotýkají anebo Vás podobně významně ovlivňují. Toto se však neuplatní v případě, že takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy mezi Vámi a Avive, anebo v případě, že zpracování bylo provedeno dle zvláštního předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázaná, anebo jestli jste k tomuto zpracování udělili výslovný souhlas.

7 Bezpečnost a uchování dat

7.1. Bezpečnost údajů

Avive je povinno přijmout vhodná technická a organizační opatření na zabezpečení a prokázání toho, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem. Uvedená opatření je Avive povinno podle potřeby aktualizovat. Avive má nastaveno několik bezpečnostních opatření pro udržení Vašich osobních údajů v bezpečí:

§ Zabezpečení operačního prostředí – Avive shromažďuje Vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí, které je přístupné pouze pro zaměstnance Avive, agentury a smluvní partnery na principu „nutnosti“. Avive dodržuje v tomto smyslu všeobecně uznávané průmyslové standardy.

§ Šifrování informací o platebním styku – Avive používá standardizované šifrování k zabezpečení citlivých finančních informací (informace o platební kartě).

§ Povolení přístupu na účet – Avive vyžaduje, aby registrovaní uživatelé potvrdili platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) před vstupem na stránky nebo při změnách na účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu. Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které veřejně sdílíte např. na sociálních stránkách.

7.2. Uchování dat

Avive bude uchovávat osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení.

8 Jak nás kontaktovat

Avive je správce údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Zásad. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na avive s.r.o., Lesní 7, Karlovy Vary, 360 07, Česká Republika anebo pošlete elektronickou zprávu na info@369sonic.com

Copyright © Avive, 2023